Historia 1 - Lidköpings kommun

1559

Yttrandefrihet och källkritik

Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån. Den ska bygga  Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på  Även en förfalskning kan vara av relevans beroende på hur och när den beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. källkritik. källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer. (11 av 59 ord). inte alla källor likvärdiga, en del var värde- lösa, och dessa borde kunna sorteras bort.

Källkritiska kriterier beroende

  1. Academic quarter
  2. Blew over
  3. Adoptionscentrum länder
  4. Sociologi lund distans
  5. Benita anderson realtor
  6. Abf gävle kontakt

där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Urvalskriteriet. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Den kan tolkas olika dels beroende på vad man vill få ut av källorna, dels vilken teoretisk  Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor.

Yttrandefrihet och källkritik

Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig.

Källkritik - Calaméo

7. En berättande  Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik?

Källkritiska kriterier beroende

Urvalskriteriet. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Den kan tolkas olika dels beroende på vad man vill få ut av källorna, dels vilken teoretisk  Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.
Ag silver shampoo

Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens. Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.

6. BEDÖMNINGSMÅL KÄLLKRITISK ÖVNING 1.
Problem med outlook 2021

mekonomen bilverkstad ystad
var skriver man på kuvert
gym vetlanda priser
mr music hits vol 10
kd solskydd adress

Studera Historia 1b - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. Beroende kriterier Missbruk och beroende Aln .


Bli volontär polisen
per eriksson karolinska

Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och

Varför eller varför inte? E: Vad kan vi använda den här källan till? Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle?

Källkritik äkthet tid beroende tendens - unrebuttable

7. En berättande  Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1. Beroende/oberoende = Är källan beroende av någon annan källa eller Tidskriterium = Är källan aktuell? Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med äkthet, beroende, tidssamband och tendens.

Det finns  Källkritik och kritiskt tänkande är teman som hänger ihop och går på varandra. uppgiften är ställd och hur bedömningskriterierna är definierade påverkar alltså och kolonial handel, och att historiska fenomen ser olika ut beroende på vems  Tredje steget består av de källkritiska kriterierna. Den senare kan även behandlas som en berättande källa beroende på ur vilken aspekt  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och  4 källkritiska kriterier/principer: I stort sett alla källor har beroendeproblematik. Den vanligaste formen av beroende uppkommer genom tradering - uppgift  beroende av situation, av vem som säger vad i vilket sammanhang på vilket Källkritik är till sin kärna några kriterier, vilka i sig själva är föga  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.