Layer: KalmarRefill ID: 0 - Kalmar kommun

8602

CSS del 1

Vi refererar alltså till ett dokument som heter "htmlmain.css". I detta dokument finns beskrivet font-weight:bold; } p { font-size:12pt; } h1,h2  Om det går att nå element direkt plockar man också bort beroendet av html Även fast alla tre klasser innehåller font-weight: bold; är det ingen bra ide att skapa  HTML 4.01. XHTML . .