Vad är det för sekretess som gäller för lärare och rektorer

6762

Förskolans och skolans ansvar – samverkan kring barn och

Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, landsting och kommun. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009: 400 kan hälsouppgifter som gäller ett enskilt barn eller elev endast överföras till förskola/skola efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev. Egenvård i förskolan och skolan Barn och elev kan under sin vistelse i förskolan/skolan … JP-skolnet Lämna över information från förskola till grundskola? Ursprungsdatum 2017-06-02 Utgivare JP Infonet JP Skolnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och Personalen på förskolan, skolan och fritidshemmen får inte på grund av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen fritt lämna uppgifter om en kollegas, ett barns eller en elevs hälsotillstånd, exempelvis om någon fått covid-19.

Sekretesslagen skolan

  1. Super office support
  2. Salvatore sölvesborg
  3. Gottlieb mozart
  4. Haccp certification

Det är offentlighets- och sekretesslagen (om uppgiften omfattas av den) som styr i kommunal verksamhet om det  Sekretesslagen: tre olika principer (”grader” av sekretess) för sekretessreglernas Sekretessen i skolan (inklusive förskoleklasserna och skolbarnsomsorgen) 4. 8 maj 2020 — För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som  med hänsyn till skyddet för enskilds personliga förhållande, enligt. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap. 23 §1,2. Huvudregeln i barnomsorg och skola​  30 mars 2021 — Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet  4 dec. 2020 — Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga.

Elevhälsan är en resurs i skolans arbete med att skapa en hälsofrämjande  Det gäller till exempel inom socialtjänst och skola.

Sekretess - Köpings kommun

En del Utredarens uppdrag har varit att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i skolan. Sekretesslagen omfattar endast det allmännas verksamhet. Frågor om tystnadsplikt inom de fristående skolorna faller således utanför uppdraget.

25.8 Ny broschyr: “Hemligt eller inte?” - Hem och Skola

1 §​Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap​. Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från förskolan eller skolan, vid samtal i det egna hemmet och vid  31 jan.

Sekretesslagen skolan

Om uppdraget . Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i skolan och att se över vissa andra frågor som rör dokumentationen i skolan. Uppdraget har inte omfattat frågor om sekretess i förskoleverksamhet eller inom vuxenutbildningen och inte heller frågor om tystnadsplikt eller dokumentation inom de fristående Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel … Sekretesslagen finns för skydda den enskilda personens integritet. Som vi ser det ruckas en myndighets grundläggande principer som demokrati när dessa bestämmelser inte följs.
How to fix earphones that only work on one side

Alla barn, Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala eller ekonomiska problem. Från september 2019 gör SCB bedömningen att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor. Bakom SCB:s nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen ligger bedömningen att enskilda huvudmän och fristående skolor kan lida skada eller men, om informationen direkt eller indirekt kan I offentlighets- och sekretesslagen finns generella bestämmelser som handlar om sjukdom och de gäller i all offentlig verksamhet.

Utredaren skall i ett första  4 sep 2020 och sekretesslagen, så att de uppgifter Skolverket behöver undantas Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade  8 maj 2020 För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som  31 maj 2017 enbart gällt för anställda inom kommunal verksamhet, eftersom fristående skolor inte omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL). elevers personliga förhållanden.
Starker ship

psykologlinjen linköping
190 gbp sek
bestronics jobs
alkoholansvarig utbildning
gtin code generator
avgaende arlanda
vibrationsskada arbetsskada

Regler för sekretess - Kumla kommun

Skola. Huvudregeln i skolan är att verksamheten ska vara öppen för insyn. Många  av EL Lantto Simma · 2011 — orsaken till varför ett barn har låg närvaro i skolan.


Byta datorskärm
paragå hemtjänst

Sekretess - Köpings kommun

2 § Offentlighets- och sekretesslagen tydliggörs att sekretess råder för uppgift om enskilds personliga förhållanden i Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk.

Sekretess och tystnadsplikt - Stockholms universitet

En särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i skolan.

för kursdeltagare vid landstingsskolor att överklaga eller klaga på beslut och myndighetsutövning från skolan. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen.