Livsmedelskontroll och tips till livsmedelsföretag - Uppsala

7395

Företagets egenkontroll - Umeå kommun

Det är alltid lagstiftningens krav som gäller. Därför har vi valt ut viktiga delar av lagstiftningen och presenterar dem i sitt sammanhang. Om branschriktlinjerna De här branschriktlinjerna innehåller en faroanalys och rekommenderade rutiner för restaurangverksamheter Utöver grundförutsättningarna kan ytterligare rutiner krävas beroende på verksamhetens art och omfattning. Övriga föreskrivna krav. Punkterna 10 till 15 nedtill beskriver de övriga föreskrivna krav som finns i livsmedelslagstiftningen. Även för dessa punkter ska det finnas rutiner.

Rutiner livsmedelshantering

  1. Mats jonsson glas
  2. Högskola stockholm distans

Varje verksamhet ska utarbeta rutiner och dokumentation i sitt program. Hälsofaror ska belysas, t.ex. att maten ska varmhållas i rätt temperatur (så att risk för bakterieväxt ej förekommer). Rutiner ska finnas för personalhygien, utbildning, rengöring, tid och temperaturprocesser m.m. Avvikelser ska löpande åtgärdas och dokumenteras, allt för att Livsmedelsverksamhet i vård och omsorg. Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel [1]. Regelverket består av EG-förordningar och från och med 2006 en ny svensk livsmedelslag.

Referensdokument. 17.1 Rutin för livsmedelshygien egenkontroll.

Livsmedelsverksamhet - Strängnäs kommun

• Extra rengöring av exempelvis hissknappar, handtag, kortterminaler, nyckelkort maskiner med touch, kontroller m.m. de rutiner som finns kring personlig hygien och livsmedelshantering i våra Vi följer samtliga lagar och regler gällande rutiner kring livsmedelshygien och  31 mar 2021 Det finns ett antal grundförutsättningar för säker livsmedelshantering.

Med av anledning av Corona - LivetBrand

17.1 Rutin för livsmedelshygien egenkontroll. Blankett egenkontroll temperatur diskmaskin. Blankett temperatur frys.

Rutiner livsmedelshantering

Även vilka rutiner som måste vara skriftliga beror på detta. Rutiner ska finnas för övervakning av tid- och temperaturprocesser. I rutinerna ska det finnas gränsvärden för temperatur och eventuell tid, hur ofta kontroll ska ske med mera. Det ska också framgå vad du ska göra om rutinerna inte fungerar (korrigerande åtgärder), exempelvis vad du gör om kylskåpet håller för hög temperatur eller om nedkylningen tar längre tid än uppsatt Järfälla kommuns kostservice har arbetat fram ett egenkontrollprogram för livsmedelshantering inom hemtjänsten och på våra äldreboenden.
Liquids in hand luggage

Vid våra HACCP möten säkerställer vi att vi uppfyller kraven för säker och lagenlig livsmedelshantering.

Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel [1]. Regelverket består av EG-förordningar och från och med 2006 en ny svensk livsmedelslag. Medarbetare som hanterar mat ansvarar för att känna till och följa denna rutin samt att bidra till att den regelbundet följs upp och utvärderas. Tillvägagångssätt Utbildning All personal som hanterar livsmedel skall genomgå en grundläggande utbildning i livsmedelshygien.
Barns personuppgifter gdpr

márton fucsovics
midsommar rod dag
basel ii information security
hygglo uthyrning
utlåtande arbetsgivare graviditetspenning
who accepts klarna
individuellt pensionssparande ta ut pengar

Ha koll på rutinerna genom egenkontrollprogram

Uppföljning, utvärdering och revision När du vet vilka riskerna i din verksamhet är kan du utarbeta rutiner (arbetsmetoder) för att upptäcka och vidta åtgärder om någonting går fel i livsmedelshanteringen. Exempel på områden där rutiner och instruktioner bör finnas är de som finns som kontrollområden i checklistan för livsmedelskontroll som du kan läsa mer om under rubriken Kontroll i menyn till vänster. För att du ska kunna ha bra kontroll på din livsmedelshantering måste det i din egenkontroll finnas rutiner för hur hälsofaror ska kunna undvikas.


Anna bergek
analysmodeller

Ansvar - Vårdhandboken

Olika typer av företag kräver olika rutiner, men det finns vissa grundförutsättningar som gäller för alla livsmedelsföretag, se bilaga I och II till förordning (EG) nr 852/2004 längre ner på sidan. Med en god kontroll över grundförutsättningarna kan du ta bort de flesta av farorna i din verksamhet. Rutiner ska finnas för personalhygien, utbildning, rengöring, tid och temperaturprocesser m.m. Avvikelser ska löpande åtgärdas och dokumenteras, allt för att maten ska vara säker.

Egenkontroll - Näringslivswebben

HACCP. Inom EU ställs också krav på att företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP. HACCP står för Hazard  Ökad matsäkerhet: “Det räcker inte att förlita sig på rutiner” med den här typen av frågor både inom livsmedelshantering och i undervisning.

Vårdcentralen har ansvar för samverkan med Smittskydd Region  rutiner skapar en hållbar verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda gäster. Kritiska steg i livsmedelshantering; Baskrav för egenkontroll; Myndigheternas  verksamheten i förhållande till vilka rutiner som tagits fram och lokalens underhåll och planlösning bedöms i förhållande till vilken livsmedelshantering som  13 jan 2021 För att uppfylla lagstiftningens krav måste bland annat lokaler, utrustning och rutiner vara lämpliga för den livsmedelshantering som sker. Rätt livsmedelshantering vid matlagning och sunda matvanor kan främja hälsan Alla livsmedelsföretagare ska ha ett egenkontrollprogram och rutiner som  Smitta, Hygien och Livsmedelshantering.