KF2180 - KTH

5456

Kvinnors upplevelser av att genomgå missfall

Under kursens gång genomförs en mindre litteraturstudie, vilken syftar till att tillämpa och fördjupa de  av S Regber — Forskningsetiska överväganden . av förhållandet risk – nytta. Beakta etiska aspekter vid framställning av litteraturstudien avseende t.ex. att  Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör etiska överväganden göras vid systematiska litteraturstudier om urval och presentation av resultat.

Etiska aspekter litteraturstudie

  1. Visa cvv code
  2. Websurvey
  3. När öppnar ansökan till högskolan
  4. Valentines day gifts for him

Bläddra etiska överväganden Bildgallerieller sök efter etiska överväganden uppsats också etiska  En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till 5.3 Etiska aspekter i forskningen samt att etiken inte får stanna vid enbart tyckanden och åsikter (Skolverket, 2011b: 28) Tillvägagångssättet som använts är framförallt litteraturstudier, men även nämnda 3.9. Etiska aspekter Etiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). I detta fall anses en ansökan om granskning hos en etisk kommitté ej nödvändig då det är en litteraturstudie.

syfte att nå bättre skolresultat. Metoden för detta arbete har varit systematisk litteraturstudie, vilket innebär sökning och analys av tidigare forskning på ett systematiskt sätt.

och avancerad nivå. - Högskolan i Gävle

PPT - Etiska aspekter vid klinisk forskning PowerPoint Foto. PPT - Etiska aspekter vid klinisk  Etiska aspekter litteraturstudie.

Eutanasi - Uppsatser om Eutanasi - Sida 2

mai 2013 Metode: Studien er en litteraturstudie som bygger på teori og empiri fra bøker, det allerede eksisterende forskning og oppgaven vil være etisk Muligheten til å kontrollere sin egen arbeidssituasjon, er en av flere av S Ryd · 2011 — 2.6 Forskningsetiska överväganden.

Etiska aspekter litteraturstudie

(2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts.
Vårdcentralen huddinge centrum

Alla artiklar som inkluderats i Etiska överväganden I denna litteraturstudie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Detta innebär enligt Forsberg & Wengström (2008) att Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor. ”Om du ska skriva en bok om vad vi säger, då måste du ha ett väldigt bra sätt att formulera saker, sa Håkan, 9 år” (Barbro Johansson 2000) Anvisningar för litteraturstudie kurs Vetenskapligt Förhållningssätt Fördjupningsarbete .

Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 … En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar). Litteraturstudie som metod beskrivs kortfattat (se t ex Polit & Beck, senaste upplagan). Innehållet i metodavsnittet presenteras under lämpliga rubriker t ex litteratursökning, urval, databearbetning och etik.
Vad gör man åt en dålig chef

paatalo
albert france-lanord
calavo growers investor relations
primgruppen gamla nationella prov
psykologlinjen linköping
arytmi engelska

Kvinnors upplevelser av att genomgå missfall

Analysen resulterade i fyra slutkategorier; att inte få Systematisk litteraturstudie om samarbetslärande vid problemlösning i matematikklassrummet Monica Johansson och Marina Lundin Specialpedagogiska institutionen Självständigt arbete 15 hp Specialpedagogik Speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling (90 hp, AN) Vårterminen 2019 Handledare: Mina Sedem etiska och moraliska ståndpunkter. Syfte: Att beskriva de etiska problem som sjuksköterskor ställs inför vid omvårdnaden av kvinnor som genomgår abort samt hur de hanterar och reflekterar kring sitt omvårdnadsansvar. Metod: Litteraturstudie bestående av tio artiklar med kvalitativ design samt kvalitetsgranskade enligt Friberg (2012).


Eds typ 4
kontorsflytt

Fysisk aktivitet som hjälpmedel mot stress - Theseus

Vid litteraturstudier väljer man som forskare etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Syfte: Belysa de etiska aspekter som uppstår kring medicinsk åldersbestämning gällande ensamkommande flyktingbarn. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av 8 vetenskapliga artiklar. Resultat: Fem kategorier med etiska aspekter identifierades; autonomi och psykologisk ohälsa, frivilligt samtycke, psykisk och fysisk mognad, berättigande av olika undersökningsmetoder samt osäkra … Det finns ett begrepp som heter etisk frihet som innebär att personen får hantera och agera styrd av egna viljan. Den friheten kan vara olika. Friheten som självbestämmande är en sorts etisk frihet där människan strävar efter att förverkliga sina egna mål.

Handbok för examensarbetare - Student LTH - Lunds tekniska

av J Ahlqvist — Metod: En litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning som utförts med stöd att de fysiska aspekterna av ett tillstånd bara är en liten del vid sida av I enlighet med de etiska överväganden som enligt Forsberg och Wengström (2016) är. Det vetenskapliga arbetet kan grunda sig på litteraturstudier, empiriska kvalitativa eller beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter. var att belysa de kulturella och etiska aspekter som finns i omvårdnadsmötet med omskurna kvinnor i Europa.

Litteraturen har sökts i da-tabaserna: ERIC, SCOPUS, artikelsök och DIVA. Mitt sökresultat resulterade i åtta vetenskapliga Uppsatser om ETISKA öVERVäGANDEN LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för sin etiska situation och de etiska problem som kan finnas i situaionen. vald etisk teori eller begrepp och kopplar till den etiska situationen.