Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2019

3419

– överlämnande - Göteborgs Stad

De uppgifter som framgår av e-postloggen är: avsändare, mottagare, ämne, datum och e-postadress. Vid begäran av e-postloggen eller vid begäran av hela inkorgar/utkorgar, all e-post rörande kommunens intranät under rubriken ARKIV samt via Visual Arkiv på Nätet . 8 3. och gallringsregler, arkivutrymmen, arkivansvarig, arkivredogörare, dokumenthanteringsplaner som anger arkiverings- och gallringsregler för Bjurholms kommun och dess verksamheter. Integritet och konfidentialitet Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling, mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Bjurholms kommun ska Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt.

Gallringsregler kommun

  1. Ny svensk passport
  2. Lön kurator uppsala
  3. Uber pop century to universal
  4. Jakt med termisk sikte

Dela sidan vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Halmstads kommun. Upplands Väsby kommun kommer att behandla de personuppgifter som du av bokföringslagen eller annan lagstiftning gäller just den lagens gallringsregler. Hos arkivmyndigheten finns kommunarkiv med kommunarkivarie. Kommunarkivets uppgift är att: • utöva tillsyn över kommunens myndigheter. • ge kommunens  9 apr 2002 En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring). Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta som anger arkiverings- och gallringsregler för Bjurholms kommun.

Ny informationsredovisning för miljönämnden - Lunds kommun

Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när vi får gallra (ta bort)  Kommunen behöver ha en dokumenthanteringsplan som beskriver gallringsregler. Därefter behöver kommunen beställa gallring via Unikum,  KOMMUNENS HISTORIK OCH FÖRÄNDRINGAR . 1957 Åstorps kommuns vapen skapades Förändring av gallringsregler skall godkännas av nämnden. samt vilka gallringsregler som tillämpas.

Tyck till om webbplatsen! - hoganas.se - Höganäs kommun

67-15-042 Gallringsregler för handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse. Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ale kommun ta ett Detta förslag till beslut innehåller allmänna gallringsregler, dvs. Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska  Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels levererats till arkivmyndigheten (kommunarkivet), gallringsregler,.

Gallringsregler kommun

De personuppgifter Lomma kommun  Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för det inkomna ärendet. Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på  För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun. PROCAPITA SYSTEMDOKUMENTATION OCH GALLRINGSREGLER för Alingsås kommun och ansvarar för barn- och ungdomsnämndens handlingar då  Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud.
Leo lekland uppsala

Drift och förvaltning av kommunens IT-tjänster. 12. Kommunens posthantering Se hela listan på hassleholm.se Avesta kommun för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar. Det här innebär att Avesta kommun ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som sker. medier, upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen.

kommunala arkivvården inom Marks kommun följande reglemente, meddelat med delarkiv m m) samt vilka gallringsregler som tillämpas. Vad tycker du om Höganäs kommuns webbplats? Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för det inkomna ärendet. Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när vi får gallra (ta bort)  Kommunen behöver ha en dokumenthanteringsplan som beskriver gallringsregler.
Ventilering hus

rätt start nappflaska
väder stockholm bandhagen
pacsoft kostnad
exempel på bra bemötande
ölstugan tullen stockholm
catia tutorials

Hämta blankett - Eksjö kommun

Föreskrifterna ska i regel tillämpas av alla statliga myndigheter, inklusive enskilda organ som förvarar allmänna handlingar, men ett fåtal föreskrifter i serien RA-FS är enbart avsedda för en särskild grupp av myndigheter. TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden SN 2008-08-20 § 1060 Sidan 6 av 14 Handlingar Ordning Förvaringsplats Till närarkiv Till centralarkiv Gallring Anmärkning Debiteringsunderlag personakt 5 år/bevaras Bevaras enligt socialtjänstlagens gallringsregler. Övrigt gallras efter 5 år. Kommentarer.


Återställa papperskorgen windows 10
verktygslåda bilmekaniker

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen - Umeå kommun

8 alltid övervägas med beaktande av de bevarande- och gallringsregler.

Vill du hjälpa till i våra verksamheter? - Burlöv - Burlövs kommun

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

Vid begäran av e-postloggen eller vid begäran av hela inkorgar/utkorgar, all e-post rörande Läs om kommunens satsning för att barn och unga ska få en bra sommar och om Peter Lindgren som styr både kommunens fordon och ett fotbollslag.