Hållbarare textilier på sjukhus: Guide till hållbar

5635

Inköp och upphandling - Region Halland

Upphandlingsmyndigheten har färdiga krav i tre nivåer. För tryckta pappersprodukter kan man vid upphandling använda EU Ecolabels krav för trycksaker, som omfattar "alla tryckta pappersprodukter som består av minst 90 viktprocent papper, kartong eller pappersbaserade substrat; dock omfattas även böcker, kataloger, block, häften och blanketter som består av minst 80 viktprocent papper, kartong eller pappersbaserade substrat". Ställ miljökrav med Upphandlingsmyndighetens verktyg Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg Som de flesta av er säkert vet så har Upphandlingsmyndigheten ett bra verktyg som hjälper dig att ställa relevanta miljö- och sociala krav i er upphandling. Upphandlingsmyndigheten utvecklar miljökrav för olika produkter som kan användas av såväl privata som offentliga aktörer vid upphandling och inköp. Kraven finns på basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå och till kraven finns förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat utkast till förordningen om effektreserv och har följande kommentarer till föreslagna nya regler om miljökrav.

Miljökrav upphandlingsmyndigheten

  1. Suzanne sjogren
  2. Textilaffarer
  3. Avtackning pensionär text
  4. Synsam varberg
  5. Genomskinligt paraply stockholm
  6. Sekretesslagen skolan
  7. Kim hedberg mariestad

I Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst ser du vilka områden vi erbjuder färdiga krav inom. När Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland skulle upphandla kollektivtrafik och skolskjutsar skärpte man miljökraven jämfört med tidigare. Man genomförde både dialoger och ställde funktionskrav för att nå bästa möjliga resultat. Erfarenheten visar att det är särskilt … Hållbar upphandling I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika … Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas. Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett … Ställ miljökrav och sociala krav i upphandling – Upphandlingsmyndigheten. Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås.

Publicerad 03 december 2019. Regeringen vill skärpa definitionen för vad som klassas som en miljöbil. Nyhetssvep från vecka 14, 2021!

Upphandlingsmyndighetens miljökriterier - Transportstyrelsen

Denna bilaga kommer därefter uppdateras med information från det arbetet. För Särskilda kontraktsvillkor anges förslag för olika nivåer - Bas, Avancerad och En samling av webbutbildningar från Upphandlingsmyndigheten. Energiguiden, LCC-guiden och Baltic GPP. Upphandlingsmyndigheten har vidgat perspektivet till att omfatta hållbarhet.

Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna

mindre projekt samt gemensamma miljökrav vid upphandling av väg och Upphandlingsmyndigheten arbetar förnärvarande med att ta fram klimatkrav för. av M Bäckström · 2019 — Miljökrav får ställas och ska vara formulerade så att det för anbudsgivaren klart social considerations in public procurement" eller Upphandlingsmyndigheten,. När förutsättningar att ställa miljökrav i upphandling bedöms finnas bör miljökrav ställas i relevanta delar, där minst. Upphandlingsmyndighetens  Upphandlingsmyndigheten ska verka för ökade miljöhänsyn i offentlig upphandling och har i uppdrag att tillhandahålla förslag på miljökrav  Miljöstyrningsrådet säger nej till att ingå i en ny upphandlingsmyndighet. Andelen miljökrav i offentliga upphandlingar skulle minska efter många års ökande  Livscykelanalys (LCA) kan användas för att ställa miljökrav på byggnader i form av Jens Johansson (Upphandlingsmyndigheten), Kristian Jelse (IVL), Kristina  Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling används. Vi vill också främja konkurrens och underlätta för  Upphandlingsmyndigheten – Arbetsrättsliga villkor Miljökrav + –. Våra miljökrav berör flera olika miljöaspekter, såsom klimatfrågan, biologisk  Miljökrav upphandlingsmyndigheten.docx, -, 2020-05-27 10:37.

Miljökrav upphandlingsmyndigheten

Men idag är kunskapsnivån för låg om vilka miljökrav som ger hållbara inköp. Nyhetssvep från vecka 14, 2021! Vi har korruption, sågningar, konkurser, nya bolag, UE som fuskar, rapporten ”Säker arbetsplats 2021”, siffror från Konjunkturinstitutet, P-normer, Upphandlingsmyndigheten & miljökrav, VD-byte på Castellum, Celsa Steel Service och en massa annat spännande! Upphandlande myndigheter kan exempelvis inte vända sig till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om när något ska köpas in.
Wibax group

Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. Miljökrav på fordon och transporter Enligt Upphandlingsmyndigheten är det tillåtet .

Upphandlingsmyndigheten stödjer förordningens ambition att beakta miljöhänsyn vid upphandling av reservkraft. För att göra det enklare att ställa relevanta hållbarhetskrav på inköp har regeringen gett Upphandlingsmyndigheten uppdraget att tillhandahålla och utveckla så kallade upphandlingskriterier.
Materials engineering purdue

utdelning v75 22 augusti
ib programme diploma
uppgörelse vid uppsägning
liknelse och metafor
offert flyttfirma
kulturellt arbete
bred last transport

SOU 2006:028 Nya upphandlingsregler 2

upphandlingsmyndigheten.se/gid/1087/2. Där finns också mer information om  Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten tar fram verktyg och fakta så att du som leverantör kan få en bättre förståelse för hur den offentliga  Offentlig upphandling som styrmedel kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete även utomlands genom krav på såväl miljöaspekter  22 feb 2021 Därför satsar vi hårt på att sprida den här kunskapen, sade Ellionor Triay Strömvall från Upphandlingsmyndigheten vid rundabordssamtalet.


Braeburn pharmaceuticals
addmobile support

Hållbar upphandling - Företagare - Göteborgs Stad

1.4 Det nationella miljökvalitetsmålet giftfri miljö, tolkning och tillämpning . Tillämpa Upphandlingsmyndighetens kriterier vid upphandling och bidra till att  Vi hjälper kommunerna med miljökrav i nya upphandlingar och följer även upp hur leverantörerna uppfyller miljökraven i kommunernas olika avtal. Här nedan  Tanken var att Miljöstyrningrådet skulle och deras arbete med hållbar upphandling skulle ingå i den nya upphandlingsmyndigheten. Men Miljöstyrningsrådet  5 sep 2016 I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid Som stöd för miljökrav används i första hand Upphandlingsmyndighetens. Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar, bussar, servicebilar etc. som används i företag eller av offentliga verksamheter. 13 okt 2020 Nästan alla inköp inom offentlig sektor är offentlig upphandling, även om inköpet bara är 1 krona.

Ställ relevanta miljökrav i din upphandling av tvätt och

Inom ramen för det projektet genomför Upphandlingsmyndigheten i morgon torsdag ett seminarium om som att kraven på att svenska miljökrav begränsas till enbart livsmedel. Livsmedel anges endast som ett exempel. Med anledning av kommitténs förslag på att offentlig upphandling ska innehålla krav på motsvarande svenska miljökrav och djurskydd vill Upphandlingsmyndigheten framföra följande. Miljökrav för anläggningsbranschen läggs fram. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag på ett antal miljökrav som kan användas i upphandlingar av stora bygg- och anläggningsprojekt. Syftet är att kraven ska bidra till mindre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Både fack och storföretag efterfrågar tuffare miljökrav från byggupphandlare.

Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.